تمپ ها

کارگاه آموزشی طراحی سایت 4 و 5 مرداد 97


 
9,900,000ریال

زمان برگزاری کارگاه آموزشی 4 و 5 مرداد 97


ساعت آموزش 10 ساعت دو روزه

مدرس خانم باران رضایی شیرازی

مکان برگزاری تهران، خ شریعتی، کانون انصار

کارگاه آموزشی سئو سایت 4 و 5 مرداد 97


 
9,900,000ریال

زمان برگزاری کارگاه آموزشی 11 و 12 مرداد 97


ساعت آموزش 10 ساعت دو روزه

مدرس آقای علی جمشیدی

مکان برگزاری تهران، خ شریعتی، کانون انصار