هاست لینوکس

هاست

پلن شماره 1


 
150,000ریال
سالانه

فضای هاست 50 مگابایت
ترافیک ماهیانه 1000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 1
تعداد اکانت ایمیل 1
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 2


 
250,000ریال
سالانه

فضای هاست 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه 2000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 1
تعداد اکانت ایمیل 1
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 3


 
600,000ریال
سالانه

فضای هاست 250 مگابایت
ترافیک ماهیانه 5000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 2
تعداد اکانت ایمیل 2
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 4


 
1,000,000ریال
سالانه

فضای هاست 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 5
تعداد اکانت ایمیل 5
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 5


 
1,400,000ریال
سالانه

فضای هاست 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 20000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین 10
تعداد اکانت ایمیل 10
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 6


 
2,000,000ریال
سالانه

فضای هاست 20000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 40000 مگابایت
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی و مانیتورینگ


پلن شماره 7


 
4,000,000ریال
سالانه

فضای هاست نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
پنل دایرکت ادمین
تعداد ساب دومین نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
پشتیبانی و مانیتورینگ